Twoja firma zarządza projektami? Borykasz się z problemem niezidentyfikowanego zakresu projektu lub brakiem rejestracji czasu poświęcanego na ich obsługę? Chcesz na bieżąco weryfikować budżet? A może chcesz zbadać obciążenie pracowników lub rozliczyć ich z wykonanych prac? Jeżeli tak, poznaj EBOK – intuicyjne narzędzie umożliwiające kompleksowe zarządzanie projektami!

Ebok

Efektywne zarządzanie projektami to kluczowe działanie przedsiębiorstw projektowych. Od odpowiednio zaplanowanego budżetu i harmonogramu zależy powodzenie projektu, a tym samym jego sukces. Z myślą o efektywnej pracy i łatwej weryfikacji stopnia realizacji poszczególnych zadań i projektów, Graphcom stworzył intuicyjne narzędzie do zarządzania projektami – EBOK.

Ebok to aplikacja webowa przeznaczona do zarządzania projektami, która pozwala na szybkie zaplanowanie projektu wraz z jego najmniejszymi szczegółami. Narzędzie umożliwia zdefiniowanie zakresu prac, w rozbiciu na poszczególnych pracowników, rejestrację czasu, jaki poświęcają oni na realizację poszczególnych zadań, a także na zweryfikowanie stopnia realizacji poszczególnych zadań w ramach projektu. Harmonogram prac przedstawiony na diagramie Gantta, pozwala zwizualizować zależności między poszczególnymi etapami prac. Aplikacja umożliwia także określanie terminów realizacji oraz budżetu zaplanowanych działań.

Ebok

Narzędzie usprawnia także zarządzanie projektem będącym jeszcze w fazie realizacji. Statusy zadań dostarczają sumarycznych informacji o projekcie. Możliwości załączenia i przypisywania do projektów, dokumentacji i notatek, pozwala na zgromadzenie wszystkich niezbędnych informacji w jednym miejscu. Automatyczne raportowanie usprawnia rozliczenie z prac wykonanych dla klienta, a także pozwala zweryfikować skuteczności pracowników w realizacji wyznaczonych celów i zadań.

Ebok

Aplikacja Ebok pozwala weryfikować postępy zachodzące w ramach projektu, z każdego miejsca i o każdej porze. Dzięki niej zoptymalizujesz harmonogram oraz zbadasz efektywność Twoich pracowników. Łatwy dostęp do danych o projekcie poprawi komunikację w firmie, wprowadzi porządek w danych i zapobiegnie ich niepotrzebnemu powielaniu. Koszty pozostaną pod kontrolą dzięki możliwości monitorowania zadań zrealizowanych i rozliczonych z budżetu, a także zadań pozostałych do realizacji i związanych z tym szacowanych kosztów.