Projekt

Frontin.pl

Frontin.pl

Na zlecenie dużej firmy brokerskiej stworzyliśmy portal służący sprzedaży różnych produktów ubezpieczeniowych dla grup zawodowych (np.  dla notariuszy). Funkcjonalność systemu obejmuje możliwość automatycznego generowania polis, obsługi płatności i rozliczeń z ubezpieczonymi.

Firma Saga Brokers w 2014 roku odebrała z ramienia Business Centre Club, Medal Europejski za uznanie w sprzedaży swoich produktów za pośrednictwem zbudowanego przez nas systemu bezpośredniej sprzedaży ubezpieczeń dedykowanych członkom grup zawodowych – frontin.pl.

Medalem Europejskim wyróżniane są wyroby i usługi, które odpowiadają standardom europejskim. Nominowane usługi lub wyroby do tego wyróżnienia muszą spełniać wymagane prawem normy oraz posiadać odpowiednie licencje i patenty. Przy ocenie istotna jest dynamika firmy oraz zdobyte nagrody i posiadane certyfikaty.