Projekt

System B2B

System B2B

Platforma B2B jest produktem, który wprowadza nowatorskie podejście do zagadnienia elektronicznej wymiany informacji między współpracującymi przedsiębiorstwami. Jest to dedykowane rozwiązanie, przystosowane do potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw nie tylko pod względem bogatej funkcjonalności, ale także atrakcyjnej ceny i niezwykle łatwego sposobu wdrażania.

System B2B służy do wymiany danych pomiędzy systemami ERP Partnerów biznesowych. Danymi podlegającymi wymianie są m.in.:

 • katalog produktów i usług
 • cenniki
 • zapytania ofertowe
 • oferty
 • zamówienia
 • faktury
 • reklamacje

Rozwiązanie zapewnia znaczną oszczędność czasu, wzrost produktywności, a tym samym szybkie dopasowanie się do zmiennych warunków rynkowych. System B2B stanowi gwarancję:

 • optymalizacji operacji biznesowych
 • poprawy wydajności przedsięwzięcia
 • firmowej redukcji kosztów

Procesy biznesowe

System umożliwia obsługę następujących procesów biznesowych:

Proces realizacji zamówień na towary i usługi w ramach którego obsługuje się:

 • Złożenie zamówienia w interfejsie WWW platformy B2B
 • Przesłanie zamówienia od systemu partnera do systemu Klienta
 • Podgląd szczegółów zamówień i ich statusów w interfejsie WWW platformy B2B
 • Przesyłanie za pośrednictwem e-mail informacji o zmianie statusu zamówień z systemu B2B do partnera
 • Dostęp dla partnera do informacji o stanach magazynowych klienta
  w interfejsie WWW platformy B2B

Proces obsługi zapytań ofertowych i ofert w ramach którego możliwe jest:

 • Składanie zapytań przez partnera do klienta za pomocą interfejsu WWW platformy B2B
 • Przesyłanie zapytań znajdujących się w platformie B2B do systemu klienta
 • Podgląd ofert w interfejsie WWW platformy B2B przesłanych przez klienta dla partnera
 • Tworzenie przez partnera zamówień w interfejsie WWW platformy B2B
  na podstawie ofert dla niego przygotowanych przez klienta

Proces obsługi reklamacji w ramach którego obsługuje się:

 • Złożenie reklamacji w interfejsie WWW
 • Przesłanie reklamacji złożonej przez partnera do systemu Klienta
 • Podgląda zmian w opisie lub statusie reklamacji w interfejsie WWW platformy B2B
 • Przesyłanie za pośrednictwem e-mail informacji o zmianie w opisie lub statusie reklamacji z systemu B2B do partnera

Proces obsługi cenników i promocji w ramach którego możliwe jest:

 • Przesłanie promocji z systemu Klienta do B2B do podglądu dla partnera
 • Na dokumentach wprowadzanych przez partnera w interfejsie WWW platformy B2B zawsze obowiązują ceny z aktualnych promocji dla partnera
 • Przesyłanie katalogu towarów wraz z opisem i załącznikami z systemu klienta do bazy platformy B2B
 • Przesyłanie cenników towarów z systemu klienta do bazy platformy B2B
 • Przesyłanie katalogu towarów wraz z opisem i cenami, znajdujących się w systemie B2B do systemu partnera

Proces monitorowania należności i rozliczeń w ramach którego oferujemy:

 • Podgląd stanu zobowiązań i należności między klientem i partnerem;
 • Podgląd szczegółów dokumentów źródłowych (faktur)
 • Możliwością pobrania dokumentów źródłowych (faktur) w formie xml z platformy B2B.

Korzyści z wdrożenia B2B

Zadaniem platformy B2B jest usprawnienie i ograniczenie kosztów tych etapów zawierania transakcji biznesowych, które w przypadku tradycyjnego modelu działalności gospodarczej wymagają znacznego zaangażowania personelu przedsiębiorstwa. Zastosowanie platformy B2B prowadzi do:

Wzrostu przychodów

Można liczyć na wzrost przychodów poprzez:

 • automatyzacja obsługi większej ilości kontrahentów, i co za tym idzie większej ilości zamówień, bez zwiększania ilości pracowników
 • podniesienie poziomu obsługi klienta poprzez oddanie do jego dyspozycji platformy zakupowej, dostępnej 24 godziny na dobę
 • obniżenie kosztów administracyjnych związanych z tradycyjnym obiegiem dokumentów
 • koncentracja działu handlowego na działaniach tworzących wartość
  w przedsiębiorstwie, zamiast na obsłudze administracyjnej zamówień

Oszczędność czasu

 • zmniejszenie czasochłonności wprowadzania zamówień Partnera do systemu, oszczędność: 1091 rbh/rocznie*
 • skrócenie czasu obsługi dokumentów reklamacyjnych, oszczędność: 329 rbh/rocznie*
 • przyspieszenie czynności powtarzalnych np. wprowadzanie dokumentów zakupowych do systemu, oszczędność: 111800 rbh/rocznie*
 • weryfikacja merytoryczna dokumentów zakupowych – oszczędność: 3735 rbh/rocznie*

*Przykładowe rezultaty oszczędności uzyskanych przez klientów, którzy zdecydowali się na wdrożenie platformy B2B.

Szybki zwrot z inwestycji dzięki:

 • podniesieniu jakości obsługi klienta i obniżeniu jej kosztów
 • zmniejszeniu nakładu pracy personelu przedsiębiorstwa na obsługę klientów
 • relatywnie niewielkim kosztom uruchomienia platformy B2B w stosunku do uzyskanych oszczędności/korzyści